Nieuws

Samenwerking Switchjobs en Meester-Zet

In februari 2015 start de samenwerking tussen Switchjobs en Meester-Zet; Meesterzet helpt scholen in het voortgezet en middelbaar onderwijs bij het invullen van vacatures. Binnenkort meer informatie voor werkzoekende docenten! Meer informatie is alvast te vinden op www.meester-zet.nl

Verhuizing Switchjobs

Switchjobs is donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015 mogelijk wat slechter bereikbaar. Wij zullen deze dagen verhuizen van Leiden naar Rijnsburg; onze nieuwe adresgegevens zijn; Vinkenweg 2, 2231 NS Rijnsburg. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd; 071-5120468.

IT-arbeidsmarkt trekt fors aan in 2015

Volgend jaar zal de vraag het grootst zijn naar hbo’ers met een achtergrond in IT. Voor deze groep geldt dat er vijf keer zoveel vacatures zijn als actief werkzoekenden, waardoor er een nijpend tekort zal ontstaan.

Dat blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group. De toekomstanalyse voor 2015 van het Rotterdamse onderzoeksbureau laat zien dat voor zo’n dertig beroepsgroepen (weer) tekorten op de arbeidsmarkt zullen ontstaan.

De meest schaarse beroepsgroep wordt hbo’ers met een achtergrond in IT. De tekorten zullen volgens Intelligent Group in de regio midden-Nederland nog groter zijn dan elders. Maar ook de vraag naar hbo’ers in bouw, techniek, management en commercie trekt flink aan. Bij mbo’ers gaat het om technici, laboranten en productiemedewerkers.

9-12-2014 bron; happynews.nl

Meer SNA Keurmerken ingetrokken

n de eerste zeven maanden van 2013 is het van 306 bedrijven het SNA-keurmerk ingetrokken. Dit is een stijging van 40 procent ten opzichte van de eerste zeven maanden van 2012.

Dit heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) laten weten.

Het keurmerk van de SNA is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Met het keurmerk wil de SNA door middel van zelfregulering inzichtelijk maken welke bedrijven zich aan de wet- en regelgeving houden. De bedrijven met het SNA-keurmerk worden twee keer per jaar gecontroleerd. Uiteraard heeft ook Switchjobs het SNA-keurmerk.

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er ook nieuwe bedrijven in het register toegevoegd. In totaal zijn er nu 3.514 bedrijven gecertificeerd. Eind 2012 lag dit aantal op 3.108.
In heel 2012 zijn er bijna zesduizend inspecties uitgevoerd. Bij vierhonderd ondernemingen is vorig jaar het keurmerk ingetrokken.

Sinds juli vorig jaar geldt er voor inleners die werken met uitzendondernemingen die het SNA-keurmerk hebben een vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting.

1 aug 2013 / door Redactie Flexmarkt

Goede doelen vrezen daling giften door IBAN

Goede doelen zijn bang dat ze minder inkomsten krijgen als de rekeningnummers straks worden vervangen door een Europees IBAN-nummer met achttien tekens.

Mensen kunnen de lange cijferreeks niet onthouden, denken brancheorganisatie VFI en Giro 555. Dat schrijft het AD donderdag.

Zo'n vijftig goede doelen hebben nu een kort en soms mooi klinkend rekeningnummer. Giro 999 van stichting Vluchteling verandert op 1 februari echter in NL48 INGB 0000 0009 99.

De branchevereniging wil nu met banken afspraken maken om "de schade tot een minimum te beperken", zegt directeur van VFI Gosse Bosma in de krant. De branche wil dat mensen die toch het korte rekeningnummer blijven gebruiken, op hun computer het juiste nummer te zien krijgen.

De hulporganisaties achter Giro 555 hebben al twee jaar tevergeefs gelobbyd bij banken om hun verkorte rekeningnummer te behouden. "Giro 555 is een icoon", zegt een woordvoerder van de Samenwerkende Hulporganisaties in het AD. "Als het nummer in beeld komt, weet je dat er iets ergs aan de hand is en dat er actie nodig is."

Vanaf 1 februari gaat het betalingsverkeer alleen nog via de nieuwe IBAN-nummers. Door dat nieuwe betalingsverkeer kan in het hele eurogebied op dezelfde manier betaald worden.

2 januari 2014 / Door: Novum

Loonstrookje 2014: netto meer geld over

De meeste Nederlandse werknemers houden dit jaar onder de streep van hun loonstrook meer geld over.

Dat stelde loonstrookverwerker ADP vrijdag 3 januari op basis van eigen berekeningen.

Vooral mensen met een laag of middeninkomen gaan erop vooruit. De loonstijging is het grootst bij lonen tot 1750 euro per maand. Zo houden mensen met een minimumloon netto 55 euro meer over, dankzij een verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf en een hogere heffingskorting.

Hogere inkomens leveren in
Hogere inkomens leveren wat in, tot maximaal 52 euro per maand bij een inkomen van 6500 euro. Gepensioneerden gaan er netto wat op vooruit, dankzij een lagere premie voor de zorgverzekeringswet en de verlaging van de eerste belastingschijf.

Invloed pensioenpremies groot
Tussen verschillende sectoren lopen de nettoveranderingen op de loonstrook wel sterk uiteen, door stijgingen en dalingen van pensioenpremies.

Vooral in de sector metaal en techniek gaan de pensioenpremies flink omlaag. Medewerkers met een modaal inkomen gaan circa 49 euro per maand minder betalen, bij twee keer modaal loopt het verschil op tot 148 euro. Hoge inkomens in deze sector gaan er in totaal daarom zo’n 75 euro per maand op vooruit.

De werkgeverslasten nemen dit jaar toe. Het totaal aan werkgeverspremies loopt op van 18,3 naar 19,2 procent. Vooral bouwvakkers en metaalarbeiders worden flink duurder, ambtenaren worden juist goedkoper.

3 januari 2014 / Bron: Z24.nl

'VAR moet breder inzetbaar worden'

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), waarin zzp'ers voor de Belastingdienst de aard van hun ondernemerschap vastleggen, zou voor verschillende werkzaamheden gebruikt moeten kunnen worden.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Mei Li Vos tegenover NU.nl. Nu is het nog zo dat voor iedere soort activiteit die een zzp'er uitvoert een aparte VAR-verklaring moet worden aangevraagd.

"Er is een groeiende groep mensen die van alles doet om hun inkomen bij elkaar te scharrelen. Zzp'ers zijn vaak niet alleen boekhouder, maar ook muzikant of schilder. Voor hen moet er een soort 'VAR-van-alle-markten-thuis' komen", aldus Vos.

In de huidige VAR raken mensen "verstrikt", denkt Vos. "Die werkt niet, is te groot en ongenuanceerd. Daar hebben ondernemers last van en helemaal geen vertrouwen in."

Het idee is afkomstig uit een inventarisatie die het Kamerlid gehouden heeft in de aanloop naar een nieuwsjaarsdebat tussen zzp'ers en mkb'ers, dat vrijdag 10 januari plaatsvindt.

Verzekeren
Ook gaat Vos bij verzekeraars polsen of het mogelijk is een kortlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering te introduceren. "Dan kunnen bijvoorbeeld aannemers of klusjesmannen voor de duur van hun werkzaamheden bij een bepaalde opdrachtgever verzekerd worden."

"Op de private markt is de arbeidsongeschiktheidsverzekering nu onbetaalbaar", aldus Vos. "De verantwoordelijkheid moet meer bij de opdrachtgever komen te liggen."

Pensioen
Het pensioenfonds voor zzp'ers dat in de maak is, leeft volgens het Kamerlid nauwelijks onder de doelgroep. "Er zijn veel zpp'ers die weinig verdienen en die zijn er helemaal niet mee bezig. Die hebben straks genoeg aan AOW, omdat dat helemaal niet zoveel verschilt van hun huidige inkomsten."

Voor de zzp'ers die wel graag een aanvullend inkomen hebben op hun oude dag, moet er een vrijwillig pensioenfonds komen. Hierin kunnen ze profiteren van het schaalvoordeel, maar hebben ze wel hun eigen rekening.

Toejuichen
Zzp-belangenorganisatie PZO heeft inmiddels laten weten zich in de woorden van Vos te kunnen vinden. "Het is tijd een beter passend alternatief voor de grote groep zzp’ers te ontwikkelen", aldus de organisatie.

10-januari-2014 / Bron: Nu.nl

Koopkracht groeit in 2014'

Na jaren van koopkrachtdalingen gaan veel Nederlandse huishoudens er dit jaar op vooruit. Dat stelt het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) dinsdag 21 januari 2014.

Het koopkrachtplaatje ziet er gunstiger uit dan dat het Nibud met Prinsjesdag op basis van de Miljoenennota had berekend.

Dat komt volgens het adviesbureau door een lage inflatie, een lagere premie voor de (basis)zorgverzekering en de verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf.

Volgens de laatste berekeningen gaan zowel de meeste werkenden als bijstandsgerechtigden er in 2014 op vooruit. Maar ouderen en huishoudens met één kostwinner leveren bijna allemaal in. Ook de koopkracht van werkenden met een jaarinkomen hoger dan 50.000 euro bruto daalt licht.

Tweeverdieners
Het Nibud becijferde dat tweeverdieners zonder kinderen, met bruto jaarinkomens van 30.000 euro en 20.000 euro, er netto 93 euro per maand op vooruit gaan. Voor alleenstaanden in de bijstand is dat 7 euro.

Een echtpaar van boven de 65 jaar, waarbij een van de partners AOW en een pensioen van 10.000 euro ontvangt en de ander alleen AOW, gaat er maandelijks 13 euro netto op achteruit.

21 januari 2014 / Door: ANP/Nu.nl

Werkenden positiever over arbeidsmarkt

Werkend Nederland is minder neerslachtig over de arbeidsmarkt dan een jaar geleden. Eind 2012 was meer dan twee derde pessimistisch over de arbeidsmarkt, nu is dat nog een kwart.

Wel zijn werkenden nog onzeker als het gaat om de eigen werksituatie. Dat concludeert marktonderzoeker I&O Research woensdag.

Een kwart van de 1.500 ondervraagden zegt positief naar de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid te kijken. 41 procent denkt dat de markt dit jaar consolideert.

Het gevoel dat Nederland 'uit de crisis' is, sterkt dat sentiment, denken de onderzoekers. Leidinggevenden zijn over het algemeen positiever dan hun ondergeschikten.

Angst
De eigen situatie wordt vaak wel minder positief ingeschat omdat er nog steeds angst is voor ontslag en verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

"Het lijkt erop dat werkenden de beoordeling van hun eigen arbeidsmarktsituatie minder laten beïnvloeden door het landelijke economische perspectief", zeggen de onderzoekers.

Industrie
Werknemers in de handels- en productiesector zijn over het algemeen positiever dan non-profit- en overheidswerknemers. Dat komt volgens de onderzoekers doordat die laatste groep meer met bezuinigingen en nieuwe ontslagrondes te maken krijgt, terwijl de handel- en industriesectoren de laatste maanden weer opkrabbelen.

Ruim een kwart van de ondervraagden uit de non-profit en overheidssector denkt er over twaalf maanden slechter voor te staan dan nu. In de industrie- en productiesector is dat 13,8 procent.

29 januari 2014 / Bron Nu.nl / Novum

Overzicht: Hervorming ontslagrecht en WW

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft vrijdag een wetsvoorstel voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder de belangrijkste maatregelen.

- De huidige 'gouden handdruk' verdwijnt. Iedereen die ontslagen wordt, krijgt vanaf 1 juli 2015 recht op een 'transitievergoeding'. Die moet gebruikt worden om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen.

De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding is maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat hoger is.

- Voor werknemers die als ze ontslagen worden boven de 50 zijn en die 10 jaar of langer in dienst zijn geweest van een bedrijf geldt tot 2020 een gunstiger regeling. Over de jaren na hun vijftigste krijgen zij een maandsalaris per dienstjaar mee. Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven dat hogere bedrag niet te betalen.

- Ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen gaan via het UWV. Ontslagen om persoonlijke redenen via de kantonrechter. Hierdoor ontstaat er meer gelijkheid in behandeling van mensen die hun baan kwijtraken.

- Flexwerkers krijgen vanaf volgend jaar al na 2 jaar recht op een vast contract in plaats van na 3 jaar. Langdurig gebruik van 'payrolling' wordt aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

- De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Sociale partners mogen in cao's afspreken dat de duur maximaal 38 maanden blijft, maar draaien dan zelf voor de kosten op.

- Vanaf 1 juli 2015 moeten WW'ers al na een halfjaar (in plaats van een jaar) alle beschikbare arbeid aanvaarden. Het kabinet had in het begrotingsakkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP afgesproken dat deze maatregel op 1 januari 2014 zou ingaan, maar dat bleek technisch niet haalbaar.

13 februari 2014 / Bron: ANP / Nu.nl

Werkgelegenheid uitzendkrachten groeit verder

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in januari met 3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Uitzendbedrijven zagen hun omzet met 4 procent stijgen.

Dat meldde de brancheorganisatie voor uitzendbedrijven ABU dinsdag 18 februari.

In de eerste 4 weken van dit jaar nam het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren in administratieve sectoren met 9 procent toe in vergelijking met januari 2013. In de technische sectoren nam het werk voor uitzendpersoneel met 3 procent toe. In de industrie zakte het aantal uitzenduren met 1 procent.

De uitzendmarkt toont sinds het najaar tekenen van herstel. Daarvoor nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten sinds begin 2012 bijna onafgebroken af.

Sterkste groei

De groei van het begin van dit jaar is de sterkste sinds de laatste weken van 2011. Vorig jaar was er gemiddeld 3 procent minder werk voor uitzendkrachten dan in 2012.

Herstel op de uitzendmarkt wordt gezien als een vroege indicator voor een opleving van de hele arbeidsmarkt. De werkloosheid in Nederland liep in december nog op tot 8,5 procent van de beroepsbevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt donderdag de stand van de werkloosheid in januari.

18 februari 2014 / Bron: ANP / Nu.nl

‘Zzp’ers zien inkomen stijgen in 2014′

Voor eenpitters op de arbeidsmarkt brengt 2014 waarschijnlijk een inkomensstijging. Goed nieuws voor zzp’ers.

Zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) kunnen dit jaar een lichte verbetering van hun inkomen verwachten, als gevolg van de aantrekkende economie.

Dat heeft onderzoeksbureau Panteia becijferd in een dinsdag 25 februari 2014 verschenen rapport, op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zzp’er: 2,75 procent erbij in 2014
Vorig jaar daalden de bruto-inkomsten van zelfstandigen volgens de onderzoekers nog met gemiddeld 0,5 procent. Voor dit jaar wordt een groei verwacht van 2,75 procent. Daarmee komen de inkomsten bijna op hetzelfde niveau als voor de kredietcrisis in 2008.

Ook de koopkracht van zzp’ers verbetert, aldus Panteia. Vorig jaar zorgde de inflatie er nog voor dat hun koopkracht met 3 procent terugliep. Panteia rekent voor dit jaar op een verbetering van 0,75 procent.

Directeur-grootaandeelhouder: plus 4 procent in 2014
De vooruitzichten voor directeuren-grootaandeelhouders (dga) zijn nog iets gunstiger dan die van zzp’ers. Hun bruto-inkomen daalde het afgelopen jaar met 0,5 procent en neemt dit jaar volgens Panteia 4 procent toe. Dat betekent een verbetering van de koopkracht van 2 procent, tegen een koopkrachtdaling van 3 procent vorig jaar.

De inkomsten van dga’s nemen al sinds 2008 weer geleidelijk toe, becijferde Panteia. Zzp’ers beleefden tussen 2009 en 2011 een flink herstel, maar zagen hun inkomsten daarna weer iets afnemen.

25 februari 2014 / Bron: Z24.nl

'Verschil flexwerker en vast personeel onduidelijk'

Vakcentrale CNV vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de "mindere arbeidsvoorwaarden" van werknemers met een flexibel contract. Dat laat CNV-voorzitter Maurice Limmen woensdag 12 maart weten.

In de Tweede Kamer wordt woensdag gedebatteerd over een onderzoek naar verschillende contractvormen, dat eerder door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken naar de Kamer is gestuurd.

Volgens Limmen is er in dat rapport van onderzoeksbureau Ecorys te weinig aandacht voor de arbeidsvoorwaarden van mensen een flexcontract of een payrollcontract. Zo is niet duidelijk in hoeverre die afwijken van de voorwaarden van vast personeel.

De vakbondsvoorzitter noemt de pensioenopbouw als voorbeeld. In het onderzoek staat dat uitzendkrachten en payrollmedewerkers ook pensioen opbouwen. "Dat de kwaliteit van de pensioenregeling in de uitzendbranche vaak minder is dan die van andere pensioenfondsen, wordt in de conclusies echter niet vermeld", meent hij.

Mislopen
"Dat is een gemiste kans. Zolang de verschillen tussen vast en flex niet duidelijk zijn, weten werknemers niet wat ze mislopen als ze op flexbasis moeten werken. Dat inzicht hebben de Tweede Kamerleden ook nodig", vindt Limmen.

Hij denkt dat Tweede Kamerleden dan beter kunnen inschatten waarom werkgevers voor payroll- en andere soorten flexcontracten kiezen. "En zo kan de Tweede Kamer de minister beter ondersteunen en bijsturen in zijn aanpak van de uitwassen van flexibele arbeid", laat de voorzitter weten.

Noodgedwongen
In het onderzoek staat dat de keuze voor een flexibel contract "voor veel werknemers een noodgedwongen keuze is", omdat ze liever vast werk willen. Dat geldt vooral voor mensen die een tijdelijk contract hebben (61 procent). Maar zeker ook voor uitzendkrachten (49 procent) en payrollmedewerkers (39 procent).

Die conclusie zou ook naar voren komen in onderzoeken van de vakcentrale. "Dat is ook te begrijpen aangezien een flexibel contract meestal en extra onzekerheid, en mindere arbeidsvoorwaarden dan collega's in vaste dienst met zich meebrengt", zegt Limmen.

Structureel
Uit het rapport blijkt verder dat een op de tien bedrijven uitzendkrachten structureel inzet. Daarmee wordt bedoeld dat deze werkgevers bepaalde arbeidsplaatsen alleen maar met uitzendkrachten vullen. Dan gaat het relatief vaak om eenvoudig werk.

Ook maakt zo’n 10 procent structureel gebruik van zzp'ers. Payrollmedewerkers en gedetacheerde werknemers worden door minder bedrijven structureel ingezet. Dat geldt in beide gevallen voor 3 procent van de ondervraagde werkgevers.

Werkgevers kiezen hier vooral voor als ze specialistisch werk hebben dat ze niet aan het eigen personeel kunnen overlaten.

12 maart 2014 / Bron: NU.nl

Werkvloer telt meer vijftigers dan dertigers

In 2013 waren er in Nederland voor het eerst meer vijftigers dan dertigers op de werkvloer te vinden.

Dat blijkt maandag 17 maart 2014 uit de zogenoemde generatie-index van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze index kwam vorig jaar uit op 1,03, tegenover 0,99 in 2012. Als de index uitkomt op 1, zijn beide groepen in evenwicht. Als het cijfer hoger dan 1 is, zijn er meer vijftigers dan dertigers. De index is hard opgelopen, tien jaar eerder, in 2003, bedroeg het cijfer nog 0,64.

In 2011 waren er onder de werkende mannen al voor het eerst meer vijftigers dan dertigers. In 2013 gold dat voor de totale beroepsbevolking.

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking stijgt gestaag. In 2013 kwam deze uit op 41,7 jaar. In 2012 was de gemiddelde werknemer nog 41,4 jaar, terwijl die in 2008 nog 40,3 bedroeg en in 2003 nog uitkwam op 39,1 jaar.

Tussen de bedrijfstakken zijn grote verschillen. Uit cijfers over de afzonderlijke sectoren, die nog niet verder gaan dan 2012, blijkt dat werknemers in landbouw, bosbouw en visserij met een gemiddelde van 44,6 jaar het oudst zijn. Met 44 jaar komen de sectoren onderwijs en openbaar bestuur op de tweede plaats.

In de horeca werken de jongste mensen. Hier is de gemiddelde leeftijd van werknemers 34,4 jaar. Ook personeel in de sector verhuur en in de handel is relatief jong.

17 maart 2014 / Bron: NU.nl/Marijke Verhaar

Nederlander geeft gemiddeld 33 euro uit op date (bij apart betalen)

Datingsite Lexa liet onderzoek doen naar het belang van dating voor de economie.

Een Nederlander geeft gemiddeld 33 euro uit op een date. Als de rekening wordt gedeeld tenminste, en daar kunnen we gevoeglijk vanuit gaan. Daarmee staan Nederlandse daters op de tweede plaats in Europa: alleen Noren spenderen meer aan een date, 83,23 euro voor twee personen.

Het is een van de uitkomsten van een onderzoek naar de economische kanten van daten, dat werd besteld door datingssite Lexa. Het onderzoek werd uitgevoerd onder singels in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Zweden en Noorwegen.

Actieve singles
Volgens het onderzoek waren er in 2013 26,3 miljoen ‘actieve singles’ die op in totaal 523,3 miljoen dates gingen, oftewel 1000 per minuut. De totale omzet van al dat geflirt was 14,1 miljard euro. In Nederland zijn er 1 miljoen ‘actieve singles’, die gemiddeld twaalf dates per jaar hebben.

Nederlandse alleenstaanden/-gaanden gingen vorig jaar op 12,7 miljoen dates, waarbij ze in totaal 422 miljoen euro uitgaven.

Wat Lexa in zijn onderzoekje niet meeneemt is de omzet van de datingsector zelf. Een volledig abonnement op Nederlandse datingssites loopt uiteen van 60 tot 300 euro per maand. In de VS was de branche vorig jaar goed voor een marktwaarde van 1,3 miljard dollar, vier procent hoger dan het jaar daarvoor.

Misschien is het dus wel zo goed voor de economie als we niet al te snel de ware tegen het lijf lopen.

26 maart 2014 / Bron: Z24.nl

Ziekteverzuim was nog nooit zo laag

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is vorig jaar gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per 1000 werknemers er 39 ziek zijn.

Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek startte met de huidige methode om het ziekteverzuim in kaart te brengen. Dat meldde het CBS maandag 31 maart 2014.

Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de ongunstige economische situatie. Mensen zouden zich minder snel ziek melden uit angst hun baan te verliezen.

Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2013. Bij bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim met 3,4 procent meer dan twee maal zo hoog. Bij de grote bedrijven was het met 4,7 procent zelfs drie keer zo hoog.

Verschil per bedrijfstak
Verschil is er ook per bedrijfstak. In 2013 was het ziekteverzuim bij de horeca met 2,2 procent het laagst. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk toe met de leeftijd, aldus het CBS.

Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag. Bedrijfstakken als het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en water- en afvalbedrijven hadden een relatief hoog verzuim. Zij kenmerken zich door veel grote instellingen.

Maandag 31 maart 2014 /Bron: Z24.nl

'Discriminatie op arbeidsmarkt groot probleem'

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar veel meer vragen gekregen over discriminatie. Meer dan de helft van de zaken gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit het dinsdag verschenen jaarverslag over 2013 van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het college is sprake van een 'explosieve' stijging van 75 procent ten opzichte van 2012.

Volgens de organisatie is de arbeidsdiscriminatie een groot probleem in Nederland. Het college kreeg ook veel vragen over zwangerschapsdiscriminatie.

Vorige maand deed de instantie een dringend beroep op minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om iets te doen aan discriminatie van zwangere werkneemsters. Asscher zegde toe dit voorjaar met maatregelen te komen om deze discriminatie aan te pakken.

Campagne
Het college ontving vorig jaar 2.581 vragen over discriminatie, waarvan 56 procent ging over de arbeidsmarkt. Dit is voor de instantie aanleiding om dinsdag een bewustwordingscampagne te beginnen.

''Uitsluiting vindt al plaats vanaf de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 kwamen signalen binnen dat bedrijven stagiairs weigeren vanwege bijvoorbeeld hun huidskleur of omdat zij een hoofddoek dragen”, zegt voorzitter Laurien Koster.

Het college kreeg vorig jaar 498 zaken voorgelegd waarover een oordeel werd gevraagd. In 183 gevallen kwam het tot een uitspraak. De drie belangrijkste gronden waarop mensen worden uitgesloten zijn geslacht, handicap of chronische ziekte en leeftijd. Ook afkomst speelt vaak een rol.

9-04-2014 / Bron: Nu.nl / ANP

Spaanse economie groeit in rap tempo en Duitse ondernemers positiever

De Spaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar naar verwachting met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van de laatste 3 maanden van 2013, toen de toename 0,2 procent bedroeg. Dat maakte de Spaanse centrale bank donderdag bekend.

Mocht de groeiraming bevestigd worden, dan komt de groei op jaarbasis uit op 0,5 procent. In de voorgaande negen kwartalen was er nog sprake van krimp op jaarbasis, aldus de Banco de España.

De raming voor het eerste kwartaal past volgens de centrale bank in de prognoses voor de economische groei van 1,2 procent dit jaar en 1,7 procent volgend jaar die de bank vorige maand voorspelde.

Duitsland
Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in april gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het onderzoeksinstituut Ifo donderdag bekend.

De index die het vertrouwen van Duitse ondernemers meet, noteerde een stand van 111,2, tegen 110,7 een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een stand van 110,4.

Duitse ondernemers zijn optimistisch omdat ze denken dat de Duitse economie de risico’s van de onrust rond Oekraïne en de zwakkere groei in opkomende markten zal kunnen opvangen. Het Ifo-onderzoek wordt gehouden onder 7000 ondernemers.

Sterkere groei
Woensdag werd door onderzoeksbureau Markit nog gemeld dat de activiteit in de Duitse economie in april sterker groeit dan in maart. De sterkere groei is zowel zichtbaar in de industrie als in de dienstensector in de grootste economie van Europa.

ING-econoom Carsten Brzeski stelde in een reactie dat het Ifo-cijfer een positieve verrassing is. Volgens hem trekken Duitse ondernemers zich momenteel weinig aan van de onzekerheden rond Oekraïne en de opkomende markten.

25-april-2014 / Bron: Happynews.nl

'Inkomensverschillen Nederland vrij klein'

In de meeste ontwikkelde landen hebben de mensen die toch al het meest verdienden hun inkomen de afgelopen dertig jaar veel sterker zien stijgen dan mensen die met minder rond moeten komen.

In Nederland daarentegen bleven inkomensverschillen in die periode relatief klein. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag 30 april.
De Verenigde Staten spanden de kroon. Daar wist de rijkste 1 procent van de bevolking zijn aandeel in het totale inkomen, voor belastingen, in drie decennia ruimschoots te verdubbelen tot bijna 20 procent.

Dat kwam doordat zij bijna de helft van de totale inkomensgroei in die jaren voor hun rekening namen. Ook in andere Engelstalige landen, zoals Groot-Brittannië, Canada, Ierland en Australië, boerde de bestbetaalde toplaag volgens de OESO erg goed.

Grootverdieners
De Nederlandse grootverdieners bungelden onderaan. Zij pakten in 2012 volgens de OESO 6,3 procent van de gehele taart. Dat is maar een fractie meer dan in 1981, toen hun aandeel goed was voor 5,9 procent.

Ook in Frankrijk en Spanje bleef de inkomensgroei bij de allerrijksten redelijk in de pas lopen met de gemiddelde loonontwikkeling.
De OESO merkt verder op dat de meeste lidstaten de afgelopen jaren hun belastingtarieven voor de allerhoogste inkomens flink hebben verlaagd. ''Zonder gezamenlijke politieke actie, zal de kloof tussen arm en rijk de komende jaren waarschijnlijk alleen maar breder worden'', waarschuwde secretaris-generaal Angel Gurría.
Het onderzoek van de OESO lijkt in tegenspraak met conclusies die onderzoekers van onder meer de Universiteit van Amsterdam (UvA) enkele weken geleden publiceerden.
Zij vonden dat de inkomensverschillen in Nederland tussen 1977 en 2011 juist structureel zijn toegenomen.

30 april 2014 / Door: ANP/NU.nl

Werkgever ziet weinig in oudere werknemer

Hoewel steeds meer werkgevers het wenselijk vinden dat werknemers tot hun pensioenleeftijd doorwerken, is 20 procent van mening dat de productiviteit van 55-plussers lager ligt dan hun loonkosten.

Dat blijkt dinsdag 13 mei uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

In 2001 vond nog 41 procent het wenselijk dat werknemers na hun zestigste doorwerken, in 2011 bedroeg dit percentage 61 procent.

Evenals in 2001 is een op de vijf werkgevers in 2011 van mening dat de productiviteit van 55-plussers te wensen over laat. 10 procent zegt ronduit dat oudere werknemers slechter functioneren dan jongere werknemers.

De laatste jaren wordt ook doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd door de overheid gestimuleerd. Nog geen 20 procent van de organisaties vindt dit een goed idee voor het eigen bedrijf. Wel laat dit aandeel een kleine groei zien.

Van het zittende personeel is 15 procent 50 tot 54 jaar oud en 12 procent 55 jaar of ouder. Tegelijkertijd maakt de groep 50-plussers slechts 8 procent uit van de instroom van nieuwe werknemers bij ondernemingen. "Het lijkt er dus op dat oudere sollicitanten veel minder kans hebben om een bedrijf binnen te komen", concludeert het SCP.

In de zorg bestaat de minste weerstand tegen doorwerkende ouderen, in de bouwsector juist de meeste. Ook in het onderwijs lopen organisaties niet warm voor personeel dat aanblijft na het zestigste levensjaar.

Flexwerkers
Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel bedrijven dat gebruikmaakt van flexwerkers steeds verder toeneemt. Had in 1995 nog 31 procent van de bedrijven tijdelijke contracten, in2011 was dit gestegen naar 64 procent. Vooral bij kleine bedrijven groeide het aandeel.

Werkgevers zetten flexwerkers vooral in om hun bedrijfsomvang snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Flexwerkers moeten bij krimp als eerste het veld ruimen.

Naast flexwerk neemt ook telewerk toe. Het aandeel bedrijven met een of meer werknemers die elders werken is in de periode van 2006 tot 2012 verdubbeld, van 21 naar 46 procent.

Organisaties zien telewerken vooral als een manier om hun productiviteit te verhogen. Dat het werknemers een mogelijkheid biedt om arbeid en zorg makkelijker te combineren, vinden werkgevers minder van belang.

Het SCP heeft voor het rapport gebruikgemaakt van het werkgeverspanel, dat bestaat uit bedrijven met vijf werknemers of meer. Deze editie van het tweejaarlijkse onderzoek is afgenomen in 2011 en 2012.

'55-plusser biedt werkgever voordelen' | Steeds meer ouderen werken

13 mei 2014 / Bron: NU.nl/Marijke Verhaar

'Uitzendbureau wil van loonbelastingverklaring af'

Het kabinet moet de loonbelastingverklaring afschaffen, stelt uitzendkoepel ABU vrijdag 23 mei voor. Dat zou de administratieve last voor met name uitzendbureaus flink kunnen terugbrengen.

De regeldruk voor uitzendondernemingen is nu namelijk drie keer zo hoog als gemiddeld voor ondernemingen, blijkt uit onderzoek van Panteia.

Als de loonbelastingverklaring vervalt dan scheelt dat veel tijd en geld, redeneert de ABU. Nu moet de verklaring voor elk dienstverband worden ingevuld. "Jaarlijks gaan er 750 duizend uitzendkrachten aan de slag", illustreert directeur Jurriën Koops. "Dat levert jaarlijks heel veel personeelsmutaties op."

Loonheffing
Het voorstel van de ABU behelst dat uitzendbureaus er standaard vanuit gaan dat ze de loonheffingskorting op de uitzendkracht mogen toepassen. Alleen wanneer dat niet zo is, zal de uitzendkracht dat zelf moeten aangeven. "Hiermee wordt onnodige bureaucratie vermeden."

De uitzendkoepel pleit in het algemeen voor meer maatwerk voor de branche door het kabinet. Het kabinet zou bij elke nieuwe wet- en regelgeving van tevoren moeten toetsen wat de consequenties zijn voor flexibele arbeidscontracten.

Kleine veranderingen in wet- en regelgeving hebben nu namelijk direct grote gevolgen voor de lasten van uitzendbureaus. Bij het uitwerken van de plannen om in 2017 voor omgerekend tweeënhalf miljard euro minder regellasten te hebben voor het bedrijfsleven, zou het kabinet bovendien specifieke aandacht moeten hebben voor uitzenders.

23 mei 2014 / Bron: Nu.nl / Door: Novum

Helft vacatures is gericht op hoogopgeleiden

De helft van het totaal aantal vacatures is op dit moment gericht op hoogopgeleiden.

Dat blijkt vrijdag 6 juni 2014 uit onderzoek van uitzendconcern Randstad. Werkgevers zoeken naast hoogopgeleiden vooral flexibel inzetbaar personeel.

Vooral in de dienstensector zijn hoogopgeleiden nodig. De vijf meest gevraagde functies zijn momenteel software-ontwikkelaars, accountmanagers, projectleiders, salesmanagers en financial controllers.

Ondertussen hebben werknemers juist behoefte aan 'nieuwe' zekerheden, zoals het volgen van opleidingen en het realiseren van persoonlijke ontwikkeling, zodat ze makkijker aan de slag kunnen bij een volgende werkgever.

Bagage
"Met voldoende ervaring en bagage zijn zij beter inzetbaar en kunnen ze makkelijker overstappen. Dit past in het nieuwe 'loopbaandenken', dat draait om werkzekerheid in plaats van baanzekerheid", aldus directeur Arbeidsmarkt Randstad Marjolein ten Hoonte.

Hoogopgeleiden van nu zijn vooral carrière- en resultaatgericht, zakelijk en nieuwsgierig, aldus de uitzendorganisatie. Naast salaris en werksfeer zijn inhoud, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijke factoren.

Vrijdag 6 juni 2014 / Bron: NUzakelijk

Eerste Kamer akkoord met versobering WW

De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juni 2014 ingestemd met de Wet werk en zekerheid van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher.

Behalve de coalitiepartijen VVD en PvdA stemden CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor.

De wet, een van de grote hervormingen van het kabinet, regelt onder meer versoepeling van het ontslagrecht en versobering van de WW. Ook moet de positie van flexwerkers worden verbeterd.

Vanaf 1 juli volgend jaar wordt het goedkoper werknemers te ontslaan en de procedure daarvoor wordt eenvoudiger.

Verschil
Nu zijn er twee procedures: een via uitkeringsinstantie UWV, en een via de kantonrechter. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Procedures zullen daardoor minder tijd en geld kosten. De ontslagbescherming wordt door de wet niet aangetast.

"Nu krijgt de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk. Terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen", schrijft het ministerie.

WW
Ook de WW-uitkering gaat door de wet op de schop: vanaf 1 januari 2016 wordt de door de overheid betaalde uitkering stap voor stap teruggebracht van maximaal 38 naar 24 maanden. Het terugschroeven van het aantal WW-maanden duurt tot 2019.

De sociale partners krijgen aan de onderhandelingstafels de ruimte om hiervan af te wijken en het aantal WW-maanden weer aan te vullen tot 38.

Mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, zijn verplicht om beschikbaar werk aan te nemen. Als werknemers in die situatie minder salaris krijgen dan de WW-uitkering, wordt het loon aangevuld vanuit de WW. Werken moet lonend blijven, is de gedachte van de minister daarachter.

Vast contract
Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract.

Volgens de minister is dat "om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken". De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden.

Hierdoor moeten 'draaideurconstructies', waarin werknemers in dienst worden gehouden maar de ontslagbescherming wordt beperkt, worden tegengegaan.

Deze maatregel moet er eveneens toe leiden dat het gebruik vanl nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

"We mogen geen tweedeling accepteren, daarom krijgen mensen met tijdelijke contracten meer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden de ontslagvergoedingen eerlijker verdeeld", zegt Asscher over de nieuwe maatregelen.

Volgens tegenstanders van de wet gaat dat betekenen dat mensen niet eerder een vast contract krijgen, maar eerder worden ontslagen.

Vergoeding
Werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest, hebben per 1 juli 2015 recht op een vergoeding die gebruikt kan worden voor scholings- en werk-naar-werk-regelingen. De zogenaamde transitievergoeding.

De vergoeding is maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat hoger is.

10 juni 2014 / Bron: Novum/ANP/NU.nl

Werkloosheid neemt af met 14.000 personen

De werkloosheid is in mei gedaald naar 8,6 procent van de beroepsbevolking.

Het is de eerste daling dit jaar die wordt veroorzaakt doordat er meer mensen aan het werk zijn. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

De werkloosheid is in mei gedaald met 14.000 personen. In april bedroeg de werkloosheid nog 8,7 procent van de beroepsbevolking.

In maart nam het aantal werklozen ook af, maar toen kwam dat nog doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld zesduizend personen per maand afgenomen.

Vacatures
Meer mensen hebben een betaalde baan gekregen. De ontwikkeling volgt op een groeiend aantal vacatures en uitzenduren begin dit jaar. De daling van de werkloosheid is het grootst onder 25- tot 45-jarigen. Onder deze groep is ook de werkzame beroepsbevolking het hardst gegroeid.

Volgens de internationale ILO-definitie bedroeg de werkloosheid in Nederland in mei 7 procent van de beroepsbevolking, tegenover 7,2 procent in april.

Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei afgenomen met 1,7 procent tot 436.000. In vrijwel alle sectoren was een daling te zien ten opzichte van de voorgaande maand. In seizoensgevoelige sectoren als landbouw, bouw en horeca is de daling het grootst.

De daling van het aantal WW-uitkeringen gold voor vrijwel alle leeftijdsgroepen, alleen onder 55-plussers nam het aantal met een kwart toe ten opzichte van een jaar geleden.

Uitkeringsinstantie UWV heeft in mei 49.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 11,1 procent meer dan een jaar geleden. Er werden echter ook 57.000 uitkeringen beëindigd, een stijging van 23,7 procent.

Goed nieuws
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken noemt het "heel goed nieuws'" dat de werkloosheid in mei met 14.000 is gedaald. In maart daalde werkloosheid nog omdat werkzoekenden zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, nu vinden juist meer mensen werk.

"Dit is geweldig voor de mensen die nu een baan gevonden hebben, maar we moeten doorzetten want er zitten nog veel te veel mensen zonder werk", aldus de minister in reactie op de cijfers.

Asscher onderstreept dat er steeds meer signalen zijn dat het de goede kant op gaat met de Nederlandse economie. De werkloosheid is ondanks de daling echter "nog steeds veel en veel te hoog"'. Het bestrijden van de werkloosheid blijft absolute topprioriteit van het kabinet en zet onverminderd door om de werkloosheid verder terug te dringen, aldus Asscher.

Jeugdwerkloosheid
Mirjam Sterk, door het kabinet benoemd tot ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, is blij dat ook de jeugdwerkloosheid in mei is gedaald.

"Meer jongeren zijn gaan werken. Dat is goed nieuws. Ook de komende zomerperiode biedt kansen voor jongeren. Vakantiewerk is een goede kans om ervaring op te doen bij werkgevers die in de zomervakantie pieken, zoals de horeca of de zorg, als de vaste krachten met vakantie gaan en het werk doorgaat."

19 juni 2014 / Bron: Nu.nl

Ondanks flexwerken zit Nederlander het liefst op kantoor

Ondanks alle mogelijkheden tot flexwerken die er zijn, zit de Nederlander het liefst tussen 9.00 en 17.00 uur op kantoor. Daar zit hij bij voorkeur ook altijd op dezelfde plek, blijkt uit onderzoek van TNO en Profile Dynamics naar het nieuwe werken.

Als de Nederlandse werknemer dan toch buiten de reguliere tijden achter zijn computer gaat zitten, dan doet hij dat nog liever 's avonds of 's nachts dan in het vrijwel heilig verklaarde weekend.

Of je openstaat voor het nieuwe werken, hangt sterk af van je persoonlijkheid. Werknemers die houden van veiligheid en structuur zullen niet snel gebruik maken van flexibele werktijden en -plekken. Medewerkers die daarentegen vrijheid en vernieuwing belangrijk vinden, hechten minder aan de standaardwerktijden en zijn eerder geneigd op een andere plek dan op kantoor te werken.

8-07-2014 / Bron: Ad.nl

Werkloosheid verder gedaald naar 8,4 procent

Voor de tweede maand op rij is de Nederlandse werkloosheid gedaald. In juni nam de werkloosheid af met 16.000, en komt daarmee op 8,4 procent van de beroepsbevolking. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

In juni zaten volgens het CBS in totaal 657.000 mensen zonder baan. Afgezien van een kleine hapering in maart daalt de werkloosheid als sinds februari. In het eerste kwartaal kwam dat nog door doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Ze probeerden dus niet meer een baan te vinden, en telden daardoor niet meer mee in de werkloosheidcijfers. Het aantal vacatures en uitzenduren groeide in die periode al wel. Sinds mei daalt de werkloosheid vooral doordat meer mensen werk vonden.

In vergelijking met rest van Europa goed
De Nederlandse werkloosheid valt mee in vergelijking met andere Europese landen, meldt het CBS. Volgens de internationale definitie van de International Labour Organisation (ILO) was de Nederlandse werkloosheid in juni 6,8 procent. In mei was dat nog 7,0 procent. In de Eurozone was de werkloosheid in mei gemiddeld 11,6 procent en in de Europese Unie als geheel 10,3 procent.

Het verschil in definitie zit er volgens het CBS vooral in dat de ILO iedereen die werkt of wil werken tot de beroepsbevolking rekent, dus ook scholieren met een bijbaantje, of mensen die slechts werk zoeken voor één uur in de week. In de Nederlandse definitie worden bijbanen en deeltijdbanen pas meegerekend vanaf twaalf uur per week. Vanaf volgend jaar stapt het CBS ook over op de internationale definitie, kondigt het aan.

Minder WW-uitkeringen - behalve bij het openbaar bestuur
Ook het aantal mensen met een WW-uitkering nam af, meldt het CBS. In juni hadden 431.000 mensen een WW-uitkering, dat is 1,1 procent minder dan in mei. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af, behalve in het openbaar bestuur. Daar was een stijging van 4,7 procent.

Niet in Emmen, wel in Utrecht
Wie een baan zoekt, kan beter niet in Flevoland zitten, in die provincie is de werkloosheid het hoogst. Van de vier grootste steden kun je het best in Utrecht wonen, daar is de werkloosheid in vergelijking met de andere grote steden het laagst. Verder: In Emmen is het knokken voor een baan, op Urk is juist nauwelijks werkloosheid. NRCQ zocht uit hoe dat zit.

17-07-2014 / bron: NRC

Groei in uitzendwerk zet door

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is aan het begin van de zomer verder gegroeid. Dat blijkt uit cijfers die de brancheorganisatie voor de uitzendsector ABU dinsdag 5 augustus heeft gepubliceerd.

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren nam in de periode van 16 juni tot en met 13 juli (week 25 tot en met 28) met 6 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In de industrie was 6 procent meer werk voor uitzendkrachten, terwijl in de technische sectoren 9 procent meer flexibele werkkrachten werden ingehuurd. In de administratieve sectoren steeg het aantal uitzenduren met 5 procent. De omzet van uitzendbedrijven steeg met 6 procent.

De uitzendmarkt toont sinds vorig najaar tekenen van herstel. Daarvoor nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten sinds begin 2012 bijna onafgebroken af. De groei is sinds begin mei van dit jaar aanzienlijk aangetrokken ten opzichte van de eerste 4 maanden van dit jaar.

De ontwikkelingen op de uitzendmarkt worden gezien als een graadmeter voor de hele arbeidsmarkt. Bij economisch herstel zetten veel bedrijven eerst meer uitzendkrachten aan het werk, voordat met de werving van nieuw vast personeel wordt begonnen. (AFN)

06-aug-2014 / Bron: happynews.nl

(nog maar) Zes werklozen voor één vacature

Het dringen om de schaarse vaste banen op de arbeidsmarkt begint langzaam maar zeker af te nemen.

Voor elke openstaande vacature stonden vorig jaar augustus nog 8,1 werkzoekenden klaar. Dankzij de aantrekkende economie is het aantal kandidaten een jaar later afgenomen tot 5,9, het laagste cijfer sinds november 2012.

In de laatste negentien maanden waren voortdurend meer dan zes mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar voor de spaarzame vacatures.

Tegen de 645.000 werkzoekenden die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juli heeft geregistreerd, zijn volgens de arbeidsmarktanalyse van Jobfeed in juli 110.021 vacatures online geplaatst. In het tweede kwartaal van 2014 is het aantal online vacatures met 17 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode van 2013.

Jobfeed verzamelt en analyseert alle online vacatures van bedrijven, de overheid en van intermediairs. Het bedrijf onderstreept daarmee de bevindingen van het CBS, dat donderdag bekendmaakte dat de werkloosheid in juli voor de derde maand op rij is gedaald.

8,2 procent van de beroepsbevolking zit nu zonder werk. Het aantal werklozen nam in juli af met 12.000 personen.


Gunstige richting
Volgens Jobfeed begint de spanningsgraadmeter op de arbeidsmarkt langzaam af te buigen in gunstige richting. Er worden dus meer banen aangeboden voor een langzaam kleiner wordend leger werkzoekenden.

''Die ontwikkeling is vorig jaar augustus in gang gezet, met nog een klein dipje rond de jaarwisseling", zegt Kim Pieschel van Jobfeed.

Een paar jaar geleden stond de spanningsgraadmeter nog laag: voor elke baan waren in juli 2011 slechts 3,5 kandidaten beschikbaar. Augustus vorig jaar vormde met 8,1 werkzoekenden per baan het dieptepunt in de arbeidsmarkt.

In het tweede kwartaal van dit jaar waren in totaal 349.000 vacatures online geplaatst. Dat is het hoogste aantal sinds het tweede kwartaal van 2011, toen bedrijven 373.000 banen aanboden.

Technisch personeel
Vooral de vraag naar technisch personeel (lassers, monteurs, constructietekenaars) en verkooppersoneel (handel en zakelijke dienstverlening) is op het ogenblik groot. Ook de ICT en horeca doen het op basis van het vacature-aanbod goed.

Het aantal aangeboden functies in de zorg (1,2 procent krimp in marktaandeel) en het onderwijs neemt af. Twee jaar geleden waren nog 9,5 procent van alle banen afkomstig uit de gezondheidszorg, nu is dat nog maar 6,5 procent.

Geen grote sprongen
De uitzendbranche, verenigd in de ABU, zegt eveneens een aanhoudende groei te zien. De stijging is daar echter vloeiender en gelijkmatiger. Volgens woordvoerder Hans van den Berg ''past de bestendiging van de groei in het huidige klimaat in de economie".

Er zijn volgens hem geen grote sprongen zichtbaar, wel groeit de uitzendmarkt sinds januari maandelijks gemiddeld met zo’n 4 procent.

In de laatst gemeten periode (week 25 - 28) steeg zowel het aantal uitzenduren als de uitzendomzet met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De industriële sector vertoont volgens de ABU een stijging van 6 procent. In de technische sector steeg het aantal gewerkte uitzenduren met 9 procent en de omzet met 8 procent.

22-08-2014 / Door: NU.nl/Gerard den Elt

Vraag naar IT’ers groeit stevig

De vraag naar IT-personeel neemt dit jaar stevig toe, mede door de versnelling van de technologische ontwikkelingen. Dat maakte uitkeringsinstantie UWV in een vrijdag 5 september verschenen onderzoek bekend.

Het aantal vacatures in de sector loopt dit jaar naar verwachting op naar 34.000, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In de jaren daarna neemt het aantal vacatures verder toe tot 37.000 per jaar, aldus het UWV.

De meeste baankansen ontstaan op hoger niveau en dan vooral in de regio’s Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, Haaglanden en Zuidoost-Brabant. Het gaat om functies zoals systeemanalist en informaticaspecialist. Ook ontstaan nieuwe functies en beroepen door technologische ontwikkelingen, zoals 3D-printing en ‘big data’.

8 september 2014 / bron: happynews.nl

Kabinet wil 100.000 extra banen creëren

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen.

Dat staat in de brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel‘, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wiebes geeft aan de hand van acht keuzes richting aan een toekomstig belastingstelsel waarin werken meer loont en dat ondernemerschap bevordert. Deze keuzes bieden financiële ruimte om belastinggeld te verschuiven ten behoeve van een verlaging van de lasten op werk.

Lagere lasten op arbeid maken het voor mensen die nu geen werk hebben aantrekkelijker om de stap te zetten naar een betaalde baan. Voor mensen die al een baan hebben, wordt het profijtelijk om meer uren te gaan werken. Voor werkgevers geldt dat lagere lasten op arbeid de drempel verlagen om meer mensen in dienst te nemen. Het kabinet ambieert op deze manier 100.000 banen te creëren, bovenop het effect van de herstellende economie.

19-09-2014 / Bron: happynews.nl

'Bedrijfsleven houdt behoefte aan mbo'ers'

Het Nederlandse bedrijfsleven houdt altijd behoefte aan personeel met een diploma op mbo-niveau 2 en 3 op zak.

Dat zegt MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen dinsdag 23 september tegenover NU.nl in reactie op uitspraken van de Groningse hoogleraar Jouke van Dijk eerder deze maand.

Van Dijk stelde in het programma Nieuwsuur dat er zo'n 500.000 banen op deze twee mbo-niveaus voorgoed zullen verdwijnen. Volgens hem realiseert men zich onvoldoende dat er een groot probleem bestaat met werkloosheid op de laagste niveaus.

"Dat er 500.000 banen zullen verdwijnen, lijkt ons een fabel", zegt Van Straalen. "Er is geen aanleiding om te spreken van een werkloze generatie."

"Denk bijvoorbeeld aan techniek, de bouw en kappers. Dit zijn allemaal functies waarvoor een opleiding op mbo-niveaus 2 en 3 nodig is en dit soort banen zullen allemaal blijven bestaan."

Kamervragen
De bewering van Van Dijk leidde tot Kamervragen aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Volgens haar is er "geen goede onderbouwing voor de betrokken stelling".

Wel onderkent Bussemaker dat technologische ontwikkelingen vooral druk uitoefenen op het middensegment van de arbeidsmarkt. "Dit suggereert dat de kansen op een baan in het middensegment wat afnemen", aldus de minister.

Ook Van Straalen stelt vast dat er wel sprake is van een verschuiving in de arbeidsmarkt. "Administratieve en financiële functies worden wel geraakt door de impact van ICT. Maar een verschuiving leidt niet per se tot een verlies van banen."

Van Straalen vindt dat de verhouding tussen het mbo en het bedrijfsleven geoptimaliseerd moet worden. "Bedrijven moeten aangeven wat ze nodig hebben, nu maar ook in de toekomst."

Ongerustheid
"De verschillende niveaus op het mbo komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, werkgevers willen op maat mensen laten instromen. Er is grote ongerustheid ontstaan bij mbo-leerlingen, maar dat is helemaal niet nodig."

Door vraag vanuit de markt en de studiebijsluiter, waarin scholen omschrijven hoe het gesteld is met het arbeidsmarktperspectief, zouden opleidingen met minder goede vooruitzichten vanzelf minder leerlingen moeten trekken, denkt Van Straalen. "Te weinig capaciteit in de markt vertaalt zich bijvoorbeeld in een gebrek aan stageplaatsen en leerwerktrajecten."

23-09-2014 Bron: NU.nl/Marijke Verhaar

Vraag naar IT’ers blijft structureel stijgen

Het aantal vacatures voor ICT professionals blijft structureel groeien. Nadat de groei in het eerste half jaar van 2014 al 11% bedroeg, is ook dit derde kwartaal sprake van een stijging van bijna 11%. Naast de blijvend aanhoudend hoge vraag naar softwareontwikkelaars valt op dat deze groei ook gevolgen heeft voor de vraag verder op in de keten. “Met name de blijvend toenemende vraag naar functioneel- en technisch beheerders en security officers wijst in deze richting”, aldus Arjan Blok competence director ICT bij detacheerder Yacht, onderdeel van uitzendbureau Randstad.

De vraag naar specifiek softwareontwikkelaars is onverminderd hoog en dit blijft veruit het meest gevraagde functietype. Zo vroeg de markt in de achterliggende drie kwartalen om ruim 40.000 developers. Maar ook de toenemende vraag naar beheersfuncties is zichtbaar. Zo werden er tot nu toe maar liefst bijna 17.000 IT beheerders gezocht, functioneel dan wel technisch. Een aantal dat ook groeiend is ten opzichte van 2013. Tot slot is het aantal security officers gevraagd met ruim 1.200 nog niet heel hoog, maar ten opzichte van het vorig jaar wel sterk stijgend met ruim 80% en is een groeitrend zichtbaar.

Voorbeelden als de huidige e-commerce ontwikkelingen, grote bewegingen in diverse branches als vergaande stappen richting online, mobile, multiplatform en de overstap van ‘bricks naar clicks’ leiden ook tot wijzigingen verderop in de keten. Zo worden ook technisch- en functioneel beheerders meer gevraagd, want alle nieuwe ontwikkelingen moeten na oplevering efficiënt beheerd worden voor de gebruikersorganisatie.

Daarnaast evolueert ook de manier van software realisatie. Denk aan bijvoorbeeld de vergaande procesmatige integratie tussen software ontwikkeling en beheer. Dit houdt in dat de benodigde beheercompetenties mee moeten groeien met deze ingezette bewegingen. De snelheid waarin de markt zich ontwikkelt, de groeiende vraag uit de business en releases die elkaar sneller opvolgen vragen dus ook om een wendbare & adequaat ingerichte beheerorganisatie.

Bron: happynews.nl / 15-10-2014

Minimumloon per 1 januari 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 januari 2015 enigszins verhoogd. Hieronder vind je de nieuwe vastgestelde bedragen.

Minimumloon per 1 januari 2015
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2015 met 0,44% ten opzichte van het vastgestelde minimumloon per 1 juli 2014. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedraagt het bruto wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2015:

per maand: € 1.501,80
per week: € 346,55
per dag: € 69,31

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

Wettelijk minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimum loon. Dat percentage per leeftijd is als volgt:

22 jaar: € 1.276,55 per maand (85%)
21 jaar: €1.088,80 per maand (72,5%)
20 jaar: € 923,60 per maand (61,5%)
19 jaar: € 788,45 per maand (52,5%)
18 jaar: € 683,30 per maand (45,5%)
17 jaar: € 593,20 per maand (39,5%)
16 jaar: € 518,10 (34,5%)
15 jaar: € 450,55 (30%)

Minimum uurloon
Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 januari 2015 als volgt:

36-urige werkweek: € 9,63

38-urige werkweek: € 9,12

40-urige werkweek: € 8,66

De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant op 23 oktober 2014.

27-10-2014 / Bron: penoactueel.nl

Het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren is opnieuw gedaald

Tussen mei en augustus daalde het aantal uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar met ruim vierduizend tot 27 duizend. Dat blijkt uit cijfers die het UWV vrijdag heeft bekendgemaakt. In vrijwel heel Nederland daalde het aantal verstrekte uitkeringen.

In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal uitkeringen ook al af. Toen daalde het aantal uitkeringen met zevenduizend tot 31 duizend.

Ook het aantal nieuw verstrekte uitkeringen onder jongeren daalde tussen mei en augustus. Het aantal nieuwe uitkeringen dat werd verstrekt bedroeg 33 duizend, bijna 2500 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In een aantal sectoren nam het aantal uitkeringen juist toe, met name in de horeca en de sector vervoer en opslag.

Mbo
Uit cijfers die de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vrijdag 31 oktober 2014 publiceerde blijkt verder dat het aantal vacatures voor werknemers met een mbo-opleiding is gestegen met veertien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vrijwel heel Nederland steeg de vraag naar mbo-geschoold personeel.

De cijfers stemmen minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) tevreden. De bewindsvrouw noemt het positief dat meer jongeren studeren of werken en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Bussemaker benadrukt dat jongeren die nog gaan studeren ook rekening moeten houden met de kansen op werk in dat vakgebied. "Niets is zo frustrerend als geen baan kunnen vinden met een diploma waar je hard voor hebt gewerkt."

31-10-2014 / Bron: Nu.nl

Kabinet wil 100.000 extra banen creëren

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen.

Dat staat in de brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel‘, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wiebes geeft aan de hand van acht keuzes richting aan een toekomstig belastingstelsel waarin werken meer loont en dat ondernemerschap bevordert. Deze keuzes bieden financiële ruimte om belastinggeld te verschuiven ten behoeve van een verlaging van de lasten op werk.

Lagere lasten op arbeid maken het voor mensen die nu geen werk hebben aantrekkelijker om de stap te zetten naar een betaalde baan. Voor mensen die al een baan hebben, wordt het profijtelijk om meer uren te gaan werken. Voor werkgevers geldt dat lagere lasten op arbeid de drempel verlagen om meer mensen in dienst te nemen. Het kabinet ambieert op deze manier 100.000 banen te creëren, bovenop het effect van de herstellende economie.

19-09-2014 / Bron: happynews.nl

'Bedrijfsleven houdt behoefte aan mbo'ers'

Het Nederlandse bedrijfsleven houdt altijd behoefte aan personeel met een diploma op mbo-niveau 2 en 3 op zak.

Dat zegt MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen dinsdag 23 september tegenover NU.nl in reactie op uitspraken van de Groningse hoogleraar Jouke van Dijk eerder deze maand.

Van Dijk stelde in het programma Nieuwsuur dat er zo'n 500.000 banen op deze twee mbo-niveaus voorgoed zullen verdwijnen. Volgens hem realiseert men zich onvoldoende dat er een groot probleem bestaat met werkloosheid op de laagste niveaus.

"Dat er 500.000 banen zullen verdwijnen, lijkt ons een fabel", zegt Van Straalen. "Er is geen aanleiding om te spreken van een werkloze generatie."

"Denk bijvoorbeeld aan techniek, de bouw en kappers. Dit zijn allemaal functies waarvoor een opleiding op mbo-niveaus 2 en 3 nodig is en dit soort banen zullen allemaal blijven bestaan."

Kamervragen
De bewering van Van Dijk leidde tot Kamervragen aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Volgens haar is er "geen goede onderbouwing voor de betrokken stelling".

Wel onderkent Bussemaker dat technologische ontwikkelingen vooral druk uitoefenen op het middensegment van de arbeidsmarkt. "Dit suggereert dat de kansen op een baan in het middensegment wat afnemen", aldus de minister.

Ook Van Straalen stelt vast dat er wel sprake is van een verschuiving in de arbeidsmarkt. "Administratieve en financiële functies worden wel geraakt door de impact van ICT. Maar een verschuiving leidt niet per se tot een verlies van banen."

Van Straalen vindt dat de verhouding tussen het mbo en het bedrijfsleven geoptimaliseerd moet worden. "Bedrijven moeten aangeven wat ze nodig hebben, nu maar ook in de toekomst."

Ongerustheid
"De verschillende niveaus op het mbo komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, werkgevers willen op maat mensen laten instromen. Er is grote ongerustheid ontstaan bij mbo-leerlingen, maar dat is helemaal niet nodig."

Door vraag vanuit de markt en de studiebijsluiter, waarin scholen omschrijven hoe het gesteld is met het arbeidsmarktperspectief, zouden opleidingen met minder goede vooruitzichten vanzelf minder leerlingen moeten trekken, denkt Van Straalen. "Te weinig capaciteit in de markt vertaalt zich bijvoorbeeld in een gebrek aan stageplaatsen en leerwerktrajecten."

23-09-2014 Bron: NU.nl/Marijke Verhaar

Vraag naar IT’ers blijft structureel stijgen

Het aantal vacatures voor ICT professionals blijft structureel groeien. Nadat de groei in het eerste half jaar van 2014 al 11% bedroeg, is ook dit derde kwartaal sprake van een stijging van bijna 11%. Naast de blijvend aanhoudend hoge vraag naar softwareontwikkelaars valt op dat deze groei ook gevolgen heeft voor de vraag verder op in de keten. “Met name de blijvend toenemende vraag naar functioneel- en technisch beheerders en security officers wijst in deze richting”, aldus Arjan Blok competence director ICT bij detacheerder Yacht, onderdeel van uitzendbureau Randstad.

De vraag naar specifiek softwareontwikkelaars is onverminderd hoog en dit blijft veruit het meest gevraagde functietype. Zo vroeg de markt in de achterliggende drie kwartalen om ruim 40.000 developers. Maar ook de toenemende vraag naar beheersfuncties is zichtbaar. Zo werden er tot nu toe maar liefst bijna 17.000 IT beheerders gezocht, functioneel dan wel technisch. Een aantal dat ook groeiend is ten opzichte van 2013. Tot slot is het aantal security officers gevraagd met ruim 1.200 nog niet heel hoog, maar ten opzichte van het vorig jaar wel sterk stijgend met ruim 80% en is een groeitrend zichtbaar.

Voorbeelden als de huidige e-commerce ontwikkelingen, grote bewegingen in diverse branches als vergaande stappen richting online, mobile, multiplatform en de overstap van ‘bricks naar clicks’ leiden ook tot wijzigingen verderop in de keten. Zo worden ook technisch- en functioneel beheerders meer gevraagd, want alle nieuwe ontwikkelingen moeten na oplevering efficiënt beheerd worden voor de gebruikersorganisatie.

Daarnaast evolueert ook de manier van software realisatie. Denk aan bijvoorbeeld de vergaande procesmatige integratie tussen software ontwikkeling en beheer. Dit houdt in dat de benodigde beheercompetenties mee moeten groeien met deze ingezette bewegingen. De snelheid waarin de markt zich ontwikkelt, de groeiende vraag uit de business en releases die elkaar sneller opvolgen vragen dus ook om een wendbare & adequaat ingerichte beheerorganisatie.

Bron: happynews.nl / 15-10-2014

Minimumloon per 1 januari 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 januari 2015 enigszins verhoogd. Hieronder vind je de nieuwe vastgestelde bedragen.

Minimumloon per 1 januari 2015
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2015 met 0,44% ten opzichte van het vastgestelde minimumloon per 1 juli 2014. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedraagt het bruto wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2015:

per maand: € 1.501,80
per week: € 346,55
per dag: € 69,31

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

Wettelijk minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimum loon. Dat percentage per leeftijd is als volgt:

22 jaar: € 1.276,55 per maand (85%)
21 jaar: €1.088,80 per maand (72,5%)
20 jaar: € 923,60 per maand (61,5%)
19 jaar: € 788,45 per maand (52,5%)
18 jaar: € 683,30 per maand (45,5%)
17 jaar: € 593,20 per maand (39,5%)
16 jaar: € 518,10 (34,5%)
15 jaar: € 450,55 (30%)

Minimum uurloon
Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 januari 2015 als volgt:

36-urige werkweek: € 9,63

38-urige werkweek: € 9,12

40-urige werkweek: € 8,66

De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant op 23 oktober 2014.

27-10-2014 / Bron: penoactueel.nl
© Switchjobs 2019 | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden
Switchjobs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close